7.25.2005

shi dine bizaad
by t. zoEy benally

lee chaa'i ei lizhin
masi ei ligai
naa a hoo hxai ei lichii
dine bi zaad ei shil naan tlah

shi deezhi tadiin do bi aan taa bi naa hai
to' deel chxooshi taalai do bi aan naaki' yaal ba iili
abiinigo ashdla' doo alnii oolkil ayoo shil yaa a teeh
dine bi zaad doo shil di in diin da

ilwoosh! sinida! iiya! noweh!
jaa'ii! ma'ii! naa'ii! bidii!
yaa di lah! ge' shoo...
alkidaa, dii tei ya shil beehoozin ntee'

haatiish baanina?
dikwiish beeso ne hoolo?
haadee nanina?
dine bizaad bohoosha, shika anilyeed